Velkommen til Utfordrarbygda!

På denne nettsida kan du finne vår digitale samfunnsplan, og sjå nærare på strategiene som fyljer opp planen. I tillegg kan du medvirke digitalt til kommunen sitt arbeid.

Sjå ferdigstilte prosjekt ↓Sjå pågående prosjekt ↓

Våre nyaste prosjekt

Områdeplanar

Prosjekt me jobbar med no

Samfunnsplan

Norges best samskapte plan?

Det finst mange måtar å lage planar på. I Sogndal har me tru på at dei beste tankane og ideane kjem fram om mange får vere med og seie meininga si. Derfor har me forsøkt å sette norgesrekord i medverknad når planen skulle lagast. Folkerøysta teikna eit bilete av kven me er og kva som kjenneteiknar oss, og dette biletet gjev oss posisjonen utfordrarbygda.

Sjå plan →
Illustrasjon av utfordrarbygda